Schody k osvieteniu je preklad časti názvu knihy „Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment“ od Davida R. Hawkinsa z roku 2006 , ktorá vyšla v roku 2017 v českom preklade pod názvom  „Vzestup po úrovních Vědomí“ a dočkala sa už druhého vydania aj dotlače. Je jednou z Hawkinsovej série spirituálno-vedeckých kníh, v ktorých sa zaoberá vnútornou podstatou a duchovným rozvojom človeka a ľudstva.

Jedným z hlavných Hawkinsových konceptov je logaritmická stupnica (mapa) úrovní vedomia, na ktorých sa ako ľudia môžeme nachádzať – od najnižších ako Hanba, Vina, Apatia až po najvyššiu – úplne Osvietenie. Ku každej úrovni priraďuje energetickú frekvenciu od 20 do 1000 a v knihe opisuje charakteristiky jednotlivých úrovní – s nimi spojené emócie, postoje, presvedčenia, vnímanie vyššej moci, atď. Z pohľadu rozvoja človeka pokladá za kľúčovú úroveň 200, ktorá oddeľuje pravdu od nepravdy. Nad ňou nastávajú výrazné zmeny hlavných postojov aj celej osobnosti.


Autor tiež ponúka určité námety a odporúčania, ako sa dostať na vyššie úrovne – čerpajúc z vlastnej skúsenosti aj zo skúseností zo svojej psychiatrickej praxe. Opisuje tiež svalový test, ktorým možno za istých podmienok overiť pravdivosť informácie.

Niektoré Hawkinsove formulácie a hodnotenia sú (z môjho neosvieteného pohľadu) ovplyvnené jeho osobnými postojmi – napr. vlastenectvom a najmä jeho vzťahom k Bohu. Čitateľ, ktorému „koncept boha“ nie je až taký blízky, si môže pojem boh jednoducho nahradiť pojmami ako vyššia moc, univerzálny zdroj, primárna podstata vesmíru a pod. Na celkové posolstvo knihy to nemá vplyv.

Niektoré inšpiratívne myšlienky z knihy:
(občas mierne parafrázované)

Celé ľudstvo je v skutočnosti motivované vnútornou láskou, len si to jednoducho neuvedomuje

Príčinou všetkého utrpenia je odpor (neprijatie) a ilúzia oddelenosti

Každý sa rodí s určitou úrovňou vedomia a do podmienok, ktoré sú najvhodnejšie pre jeho duchovný rozvoj.

Nebesá a peklo ležia tesne vedľa seba

Žiadna nenávisť, ani hnev nie sú (duchovne) oprávnené

Vo vesmíre náhody neexistujú, ba ani nie sú možné. Všetko sa deje tak, že sa potencialita prejaví ako skutočnosť ak k tomu nastanú vhodné podmienky

Ego žiarli na všetko, čo presahuje jeho vlastnú obmedzenosť a snaží sa zrážať všetko, čomu nedokáže porozumieť

Ľudstvo prišlo na svet v zásade nevinné, avšak nevedomé

Duchovne pokorný človek nemôže byť ponížený a môže prijať vlastné nedostatky bez straty sebaúcty

Jediný zdroj šťastia sa nachádza vo vnútri človeka

Všetko v ľudskom živote je len dočasné, prechodné a stále sa vyvíja

Zážitok blízkosti smrti odstraňuje strach z nej.

Ego musí mať čo chce za každú cenu. Tú si potom nejako rozumovo zdôvodní

Skutočná sebaúcta pramení z energie integrity a pravdy

Láskavosť je oveľa mocnejšia než bojovnosť

Ľudia nielenže vnímajú udalosti inak podľa ich úrovne vedomia, ale vlastne vnímajú úplne iné udalosti

Aký prospech bude človek mať z toho, že získa celý svet, ak stratí svoju dušu?

Prichádzajúce inšpirácie si pýtajú súhlas od našej vôle

Rozvíjanie zmyslu pre humor napomáha rozvoju vedomia

Láska (v zmysle energie) je k dispozícii všade a ak je dávaná, vracia sa. Nemá žiadne potreby, pretože je sama osebe úplná a sama sebe odmenou.

Ego každý pozorovaný jav okamžite upravuje a myseľ teda nezažíva život, ale jeho upravený a mierne oneskorený playback

Život vo svete poskytuje človeku maximum príležitostí pre rozvoj vedomia a vytváranie najvyššieho dobra.

Vybrané duchovné prístupy pre zvyšovanie úrovne vedomia:
> Byť láskavý ku všetkým vrátane seba, stále a bez výnimky
> Vážiť si život vo všetkých jeho prejavoch a za každých okolností
> Pristupovať k životu s pokorou
> Vychádzať z toho, že o ničom nemáme skutočne spoľahlivú znalosť
> Snažiť sa vnímať skrytú nádheru všetkého, čo existuje.