Výborný článok o spôsoboch manipulácie más. Nájdete niektoré z nich aj okolo seba? Nad poslednou vetou sa naozaj oplatí zamyslieť.